Leerlingbegeleiding op het Twents Carmel College Losser

Als je problemen hebt met je studie, of je hebt persoonlijke problemen, dan biedt het Twents Carmel college, locatie Losser verschillende mogelijkheden om je met raad en daad bij te staan.

Mentor: is je eerste aanspreekpunt bij problemen. Dit geldt ook voor je ouders.

Leerlingbegeleider: voor allerlei problemen kun je ook bij een leerlingbegeleider terecht. Denk hierbij o.a. aan: liefdesverdriet, echtscheiding, overlijden, alcohol en drugs, pesten, eetproblemen, faalangst, seksuele problematiek. Een leerlingbegeleider gaat met je in gesprek, luistert naar je en verwijst je eventueel door naar een instantie die je nog beter kan helpen. Soms is een gesprekje al voldoende en soms worden er meerdere gesprekken gevoerd. De gesprekken zijn vertrouwelijk en op vrijwillige basis en geen enkel onderwerp is gek of onbespreekbaar. De informatie zal nooit zonder jouw medeweten worden doorverteld aan een ander. De leerlingbegeleider probeert je te helpen bij de problemen in de persoonlijke sfeer / privésituatie. mw. H. Maas + dhr. J. Leever

Vertrouwenspersoon: als je problemen hebt op het gebied van seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie of geweld en je wilt er met iemand over praten, dan kun je ook bij een vertrouwenspersoon terecht. Deze vertrouwenspersoon staat vaak iets verder van je af en kent je niet zo goed als je mentor. Bij een vertrouwenspersoon kun je je problemen in vertrouwen bespreken, hij/zij zal het niet delen met anderen zonder dit met jou te overleggen. De vertrouwenspersoon probeert je veiligheid op school te waarborgen. mw. H. Maas + dhr. B. Timmerman

Je kunt ons zelf benaderen en een afspraak maken, je kunt een briefje in ons postvak in de personeelskamer laten leggen. Als het echt dringend is, kun je ons opbellen ( nummer opvragen bij de conciërge ). Soms zoekt een mentor contact met ons, na overleg met jou. Soms zoeken wij jou op, maar het liefst hebben wij dat je zelf komt.

Schoolmaatschappelijk werker, mw. M. Kuipers

De schoolmaatschappelijk werker van Wijkracht is elke dinsdag op school aanwezig. De schoolmaatschappelijk werker neemt deel aan de zorgoverleggen, zij begeleidt leerlingen die dreigen vast te lopen met sociaal-emotionele problemen. Veelal zijn een paar gesprekken voldoende om de leerling op weg te helpen. Zij probeert dat traject zo licht en kort mogelijk te houden. Mocht het echter nodig zijn, dan kan zij doorverwijzen naar verdere hulpverlening, altijd in overleg met betrokkenen.

Gedragswetenschapper, mw. M. Koren

De orthopedagoog, gedragswetenschapper is elke dinsdag op school. Zij neemt deel aan de zorgoverleggen. Zij is betrokken bij leerlingen die extra zorg nodig hebben. Door middel van observaties, gesprekken met zowel leerlingen als ouders, en waar nodig psychologisch onderzoek, verkrijgt zij meer inzicht in de problematiek van de leerlingen. Zij ondersteunt mentoren en docenten. Waar nodig zal zij in overleg met betrokkenen ook doorverwijzen naar externe hulp. Onder haar verantwoordelijkheid vallen ook de dyslexieonderzoeken. Daarnaast ondersteunt zij de dyslexiecoach in de begeleiding van de dyslectische leerlingen.

Bron: TCC Losser


Organisatie: TCC Losser
Adres: Oranjestraat 2
Postcode en plaats: 7581 EX , Losser
Telefoon: 053-8522750
E-mailadres: losser@twentscarmelcollege.nl
Website: https://losser.twentscarmelcollege.nl


Onderwerpen: , , , , , , , ,
Zoektermen: , , , , , , ,