Helpwanted.nl

Helpwanted is een site voor kinderen, jongeren en opvoeders die informatie willen of melding willen doen van seksueel misbruik via internet.

Helpwanted.nl is onderdeel van het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM). Het EOKM is een onafhankelijke stichting die zich inzet voor het bestrijden en voorkomen van (online) seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen. Het EOKM is voortgekomen uit het in 1995 opgerichte Meldpunt Kinderporno op Internet.

Helpwanted.nl behandelt meldingen van kinderen, jongeren en opvoeders over online seksueel misbruik. Elke werkdag (buiten feestdagen om) bekijken wij de meldingen en proberen jou een antwoord te sturen. Je mag anoniem blijven. Dat betekent wel dat wij jou geen antwoord kunnen sturen.

Contacten met social media
Helpwanted heeft goede contacten met websites als Facebook en Twitter.  Hierdoor kunnen wij snel hulp inschakelen en elkaar adviseren wanneer dat nodig is.

Contacten met politie
Ook hebben wij veel contact met verschillende afdelingen binnen politie. Zo krijgen wij regelmatig trainingen van de politie over wetgeving. Daarnaast infomeren wij de politie wanneer wij trends signaleren. En soms sturen wij ook informatie door over meldingen. Maar, alleen als jij daar toestemming voor geeft!


Organisatie: Helpwanted.nl
Adres: Postbus 11544
Postcode en plaats: 1001 GM , Amsterdam
Telefoon: 020-2615275 op werkdagen tussen 9:00 en 17:00
E-mailadres: Zie website voor meldformulier
Website: https://www.helpwanted.nl


Onderwerpen: , , ,
Zoektermen: , , ,