Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

In het centrum voor jeugd en gezin (CJG) in Losser zijn alle inwoners van de gemeente Losser en professionals welkom voor informatie en advies op verschillende leefgebieden. Het CJG biedt advies en hulp op maat.

Mensen kunnen bij het CJG terecht voor informatie, advies en ondersteuning. Samen met een medewerker wordt zo nodig een plan gemaakt waarin beschreven staat wat er nodig is, en wie wat gaat doen.
De ondersteuning die we vervolgens bieden is divers van aard en vaak maatwerk. Of het nu gaat om persoonlijke problemen van mensen, opvoedvragen, werk, zorg, inkomen, het verlies van een dierbare,
niet lekker in je vel zitten of bijvoorbeeld mensen met een beperking. Onze maatschappelijk werkers bieden ondersteuning. Kort waar dat kan, en langdurig als dat nodig is.

Onze Jeugdzorgmedewerkers houden zich bezig met de ondersteuning van kinderen en jongeren. Dit zijn vaak langdurige processen waarin de medewerker een tijd lang optrekt met de cliënt. Dit om de situatie van de cliënt te verbeteren, en samen een juiste route uit te stippelen waardoor de cliënt weer gelukkiger in het leven staat.
Uitgangspunt is: één cliënt, één plan, één regisseur.


Organisatie: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Adres: Raadhuisplein 1
Postcode en plaats: 7581 AG, Losser
Telefoon: 053-5377310
E-mailadres: info@cjglosser.nl
Website: http://www.cjglosser.nl


Onderwerpen: , , , , , , , , ,
Zoektermen: , , , , ,