Gespreksronde jongerenwerk uitgesteld

Het corona-virus grijpt om ons heen. Er zijn vergaande maatregelen aangekondigd en wij als Fundament geven hier gehoor aan.

Dat betekent dat tot en met 6 april 2020 alle activiteiten zijn afgelast.

Voor de gespreksronde die de jongerenwerkers momenteel houden om te komen tot een nieuwe invulling voor het jongerenwerk betekent dit dat alle gesprekken zijn uitgesteld en betrokkenen hierover via mail zijn geïnformeerd. Te zijne tijd wordt een nieuwe afspraak gemaakt.