Wie fout knalt gaat naar Halt

Bureau Halt betekend “Het ALTernatief”. Een HALT afdoening is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die een vorm van vandalisme of diefstal hebben gepleegd. Een Halt afdoening kan maar 1 keer. Je hebt bekent, en bent bereid mee te werken aan de HALT afdoening. Dit betekend dat je gaat werken en als er schade is je die moet betalen.

Aangehouden
Als je, vanwege het plegen van een vorm van diefstal, vandalisme of i.v.m. vuurwerk bent aangehouden door de politie wordt je naar het politiebureau gebracht. Hier wordt een proces verbaal opgemaakt. Als je aan de voorwaarden van HALT voldoet en je stemt hiermee in kan je proces verbaal worden doorgestuurd naar bureau HALT. Je ouders worden gebeld en mogen je ophalen. Als bureau HALT je proces verbaal heeft ontvangen krijg je een uitnodiging om samen met je ouders te komen voor een gesprek. In dit gesprek wordt nog een keer besproken wordt er is gebeurt, en welke gevolgen het heeft voor jou, de gedupeerde en de omgeving.

Er wordt uitgelegd hoe de HALT procedure werkt en wat er gebeurt als je je niet houdt aan de gemaakte afspraken. Daarna wordt het voorstel besproken waarin het aantal werkuren en schade-regeling zijn vastgelegd. Pas daarna volgt de definitieve beslissing of de zaak via bureau HALT wordt afgehandeld. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een contract. Als je de gemaakte afspraken nakomt wordt de zaak niet verder vervolgd door justitie en wordt er ook niet geregistreerd. Bureau HALT zoekt een werkplek voor jou in je eigen woonplaats. Er wordt meestal gewerkt in schoolvakanties. Maximaal 20 uur kun je aan het werk worden gezet door Halt. Vaak is dat bij de gemeente.