Verklaring omtrent gedrag

Een verklaring omtrent het gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Uit zo’n verklaring blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen risico is voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. En dat kan dan ook gaan om een opleiding of stageplek. Je krijgt een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat belangrijk is voor de functie of opleiding. Een VOG kun je via internet of via de gemeente waar je woont aanvragen.

Hoe het werkt:

Via de gemeente kun je de VOG regelen. Soms krijg je een deels ingevuld en ondertekend aanvraagformulier van de werkgever, in andere gevallen moet je die downloaden op de website van justis (onderdeel van het Ministerie van Veiligheid en Justitie). Deze lever je dan ingevuld in bij de gemeente. Via internet een aanvraag doen kan alleen als deze aanvraag wordt opgestart door de (toekomstige) werkgever die beschikt over een eHerkenning (hiermee kunnen ze inloggen op de website van Justis). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden (en een eventueel strafblad). Alleen jij hoort van Justis of je wel of geen VOG krijgt. Je werkgever of opleidingsinstituut weet dus niet wat er in je justitiële documentatie staat.

Wat wordt er onderzocht?
Er wordt gekeken naar wat je wilt gaan doen qua werk of opleiding/stage en jouw verleden. Als je geen strafblad hebt krijg je altijd een VOG, anders wordt er naar dit soort zaken gekeken:

  • je leeftijd;
  • het soort werk dat je wilt doen;
  • 
de strafbare feiten die je hebt gepleegd;
  • hoe ernstig de strafbare feiten zijn;
  • hoe lang geleden de strafbare feiten zijn gepleegd;
  • of je vaker met justitie in aanraking bent gekomen.

Op de website Wat de Vog? kun je zelf checken wat jouw kansen zijn op het verkrijgen van een VOG. Als het strafbare feit niet belangrijk is voor de stage of de functie die je gaat uitoefenen, krijg je alsnog een VOG. De VOG is bedoeld om risico’s voor andere mensen te verkleinen. Ben je nog geen 23 jaar, dan wordt er gekeken waarvoor je de afgelopen 2 jaar met politie of justitie in contact bent geweest.

Meer info vind je bij:

Justis.nl | Vraag het de politie | Gemeente losser