Vandalisme

Vandalisme kost de samenleving veel geld. Bedenk eens wat we hier allemaal voor leuke dingen mee hadden kunnen doen.

De schade kost niet alleen veel geld. Het kost ons ook ons gevoel van veiligheid. Is mijn buurt nog wel veilig? Kan ik mijn fiets hier wel veilig neerzetten?

“Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernielen van dingen die iemand anders toebehoren”

  • Frustratievandalisme; uit verveling of uit woede vernielingen aanrichten.
  • Groepsvandalisme; je willen bewijzen tegenover anderen uit de groep.
  • Vandalisme door vandalisme; iets wat kapot is gemaakt nog verder vernielen.

De plegers van vandalisme zijn vaak tussen de 10 en 20 jaar. Meestal gebeurt het in een groep. Het gebeurt niet vaak dat iemand in z’n eentje vernielingen aanricht.

Vaak hebben jongeren er niet over nagedacht wat de gevolgen van vandalisme zijn. Niet alleen voor anderen maar ook niet over de gevolgen voor hen zelf.

  • De straf wordt afgehandeld via justitie
  • De straf wordt afgehandeld via bureau Halt

De Halt straf is er voor bedoeld om jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd een straf te bieden die bij de situatie past. De Haltstraf bestaat uit:

  • Gesprekken met jongere, ouders en de Halt-medewerker
  • De mogelijke schade vergoeden
  • Als er sprake is van een slachtoffer(partij) moet jij je excuses aanbieden
  • Het uitvoeren van leer- en/of werkopdrachten
  • Het betalen van eventuele schade

De Halt straf is er ook om te voorkomen dat jongeren door het plegen van een strafbaar feit direct een “strafblad” krijgen. (je wordt niet opgenomen in de justitiële documentatie)

Hierdoor kom je als jongere niet in de problemen bij het vinden van een baan, of stageplek.

Bureau Halt betekent “Het ALTernatief”. Een HALT straf is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Je bent dan bijvoorbeeld betrokken bij een strafbaar feit zoals vandalisme, spijbelen, vuurwerkdelicten, of winkeldiefstal.

De bedoeling van een Halt straf is dat je er van leert. Dat je inziet dat je een fout hebt gemaakt, en dat je de verantwoordelijkheid neemt voor die daden. Je ouders worden actief betrokken bij de Halt straf. Zij zijn aanwezig bij gesprekken, en ook als jij je excuses aanbiedt aan een mogelijk slachtoffer.

Samen moeten jullie er voor zorgen dat je niet weer in de fout gaat.

Als je de Halt straf niet afrondt of weigert, dan wordt je zaak doorgestuurd naar de Officier van Justitie, die bepaalt de straf en word je vaak wel opgenomen in de justitiële documentatie.

info via © Burojong

 

Meer info: www.halt.nl | www.vraaghetdepolitie.nl