Pesten

Schelden doet geen pijn? Iemand die gepest wordt weet wel beter

Pesten gebeurd op verschillende manieren en in verschillende vormen. Van negeren tot uitschelden, van schoppen en slaan tot online pesten. En de gevolgen voor het slachtoffer zijn heftig. Slachtoffers voelen zich eenzaam, ongelukkig en je wordt er ook erg boos van.

Pesten gebeurd vaak een langere periode. Vaak is de een sterker dan de ander, of is met meerdere person

en. Pesten is echt bedoeld om iemand pijn te doen.

eenzaam
Bij pesten kennen we naast het slachtoffer en de dader nog meelopers en buitenstaanders. Meelopers helpen de dader of moedigen deze aan, soms uit angst om zelf gepest te worden. Buitenstaanders weten vaak wel dat er wordt gepest maar bemoeien zich er niet mee.

Uitsluiten is een gemene vorm van pesten. Als je ergens niet aan mee mag doen is dat erg vernederend.

Soms worden slachtoffers van pesten achtervolgd, of er staat ergens een groepje je op te wachten. Dit is erg bedreigend.

Dat is het ook als er sprake is van stelen, vernieling of afpersing. En alsof fysiek geweld al niet genoeg is, wordt het soms ook nog eens gefilmd en razendsnel online verspreid.

Anderen kozen jou als slachtoffer. Daar kon je niet zoveel aan doen. Maar dat betekent niet dat je er vanaf nu zelf niets aan kunt doen!

Zoek hulp!

Hulp zoeken is het belangrijkste wat je kunt doen. Praat met je ouders. Je zult merken dat ouders het belangrijk vinden om jou te kunnen helpen. Wees niet bang om over je problemen te praten. Ook al vind je het moeilijk.

Weet je niet goed hoe je het aan moet pakken? Praat dan eerst met iemand anders die je goed vertrouwd. Misschien weten ze hoe je het beste met je ouders erover kunt praten. Misschien willen ze je wel helpen als je gaat praten met je ouders.

Pesten is zelf volgens de wet niet strafbaar, maar het kan heel goed zijn dat er strafbare dingen zijn gebeurd. Bij de politie kun je informatie en advies vragen, je kunt een melding doen of je kunt aangifte doen. Doe je een melding, dan stel je de politie op de hoogte van de situatie. Als je aangifte doet wil je dat de politie actie onderneemt.

Als het om pesten gaat kan school een belangrijke rol hebben. Je bent natuurlijk veel tijd op school. Jij kent de docenten goed en zij kennen jou en je ouders. Je eerste aanspreekpunt is je mentor. Daarnaast zijn er op school docenten die de taak hebben om leerlingen te helpen. Dat zijn “Leerlingbegeleiders” en “Vertrouwenspersonen”. Met hen kun je heel goed praten over je problemen.

Wil je met iemand praten die vaker met jeugd te maken heeft? Ga dan naar je huisarts, of ga eens praten met een jongerencoach of maatschappelijk werker van het WIJZ loket Losser.

Je kunt ook bellen met de kindertelefoon: 0800-0432 of Pestweb: 0800-2828280