Op kamers / zelfstandig wonen; adressen

Als je op kamers wilt heb je in Losser natuurlijk niet zo veel mogelijkheden. Soms is er op de particuliere markt wat te vinden (zie de advertenties in de lokale krantjes, supermarkten of Marktplaats). Als je een klein appartementje of flatje wil zijn er wel mogelijkheden in Losser.

Belangrijkste verhuurder is Domijn. Je moet wel minimaal 18 jaar zijn om je in te schrijven. Woningtoewijzing gebeurd volgens een lotingssysteem, de Domijnsleutel genaamd.

Overige verhuur vindt plaats door makelaars.

Ben je op zoek naar een kamer in bijv Enschede/Hengelo dan kun je terecht bij:

Uiteraard kun je daar ook bij de wooncorporaties kijken: