Jonge mantelzorgers

Is er iemand bij jou thuis gehandicapt, verslaafd, lang ziek of in de war? Maak jij je zorgen en moet je soms thuis extra taken doen?

Misschien ben jij een jonge mantelzorger!

Jonge mantelzorgers zijn kinderen en jongeren t/m 21 jaar die opgroeien met een familielid die chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Dat kan bijvoorbeeld een broer of zus zijn, of één van de ouders. Zij zorgen voor een ander. Dat doen ze door klusjes te doen, op te passen op een broer of zus of soms bij de verzorging van de zieke te helpen.

Dat betekent ook dat je soms als jonge mantelzorger wat meer rekening moet houden met de thuissituatie en dus niet zo vrij bent als je vrienden. Op die manier met en in je thuissituatie bezig zijn kan soms best wat zorgen en verdriet met zich mee brengen.

De werkgroep JMZ Losser organiseert leuke en soms ook serieuze activiteiten voor jonge mantelzorgers uit Losser. Samen met leeftijdsgenoten die hetzelfde meemaken je verhaal kwijt kunnen en af en toe even iets leuks doen kan prettig zijn voor jonge mantelzorgers. De werkgroep wordt begeleid door de mantelconsulent van het Steunpunt mantelzorg van Stichting Fundament.

De werkgroep Jonge Mantelzorgers Losser heeft eigen Facebookgroep » Zo kun je mooi op de hoogte blijven van hun activiteiten en nieuws rondom jonge mantelzorgers.

Wil je meer weten over mantelzorg of alles rondom jonge mantelzorgers?

Mail met: jmzlosser@stichtingfundament.nl