De gevaren van Carbidschieten

Melkbusschieten is een bezigheid die niet geheel risicoloos kan worden uitgevoerd. Hieronder de belangrijkste gevaren op een rijtje, en uiteraard een korte toelichting om de risico’s beperkt te houden:

  • Schade aan het gehoororgaan. één goede knal van een melkbus kan al genoeg zijn om je gehoororgaan voor levenslange duur te beschadigen. Wees daarom een echte man; draag goede oordoppen en waarschuw de mensen om je heen.
  • Een verroeste of niet-gietijzeren melkbus. Melkbussen die voor gebruik bijv. 10 jaar in de tuin hebben gestaan kunnen wel degelijk zijn aangetast. Controleer de bus daarom goed, vooral de onderkant (ook al zit hier geen lasnaad. Ook aluminium en/of koperen melkbussen blijven vaak niet heel na een goeie knal.
  • Het vroegtijdig in beweging zetten van de reactie in de melkbus. dit kan je overkomen door bijvoorbeeld met een hamer de deksel op de bus te meppen. Een vonkje kan in dit geval genoeg zijn om het gas tot ontploffing te brengen. Als je dan net met je hoofd boven de deksel hangt begrijp je dat het best pijnlijk kan aflopen. Gebruik dus nooit een stalen hamer voor het eventuele vastmeppen, maar bijvoorbeeld een moker met zo’n rubberen dop.
  • Schade door je deksel. De meeste schade voortkomend uit de sport van het melkbusschieten wordt hierdoor veroorzaakt. Het belangrijkste punt is dat je ervoor zorgt dat er in het verlengde van je melkbus geen omstanders, auto’s, bomen en/of andere duurzame objecten staan. Het is nooit te zeggen hoever je deksel gaat vliegen, maar de weg van de deksel kan verkleind worden (zonder de knal te verknallen) door een doek aan de deksel te binden (voor meer weerstand), of door met een touw de deksel en de melkbus te verbinden (neem een touw van minimaal 25 meter). Tevens is dit makkelijk voor het binnenhalen van de deksel.
  • Niet doorhebben dat het gas al brandt. het kan gebeuren dat bij het aansteken de reactie alleen buiten de melkbus plaatsvindt. Dit betekent dat er een klein vlammetje uit het gaatje in de achterkant van de bus komt. In zo’n situatie kan de vlam echter opeens overslaan naar de binnenkant van de bus. Indien dit niet gebeurt kan met een hamer of een voet een klein tikje worden gegeven tegen de bus. Dit is genoeg om de vlam te laten overslaan.
  • Verkeerde houding. Door de bus onder de arm te klemmen tijdens het schieten loop je niet alleen het gevaar van instabiliteit en dus gevaar voor omstanders, maar ook kan dit -in verband met de terugslag van de bus- nadelige gevolgen hebben voor de rug.
  • Te veel alcohol en schieten. Dit gaat niet samen.
  • Politie. De precieze regels omtrent het melkbusschieten verschillen per gemeente en zijn niet landelijk vastgesteld. Vraag dus na bij de gemeente of politie of het gedoogd wordt. De regels van de gemeente Losser vind je hier»
  • Onervaren omstanders laten schieten. Uit ervaring blijkt dat omstanders bij het horen van een knal maar al te graag zelf een keertje willen schieten. Vaak zijn betreffende mensen echter niet uitgerust met de kennis van zaken wat betreft het melkbusschieten, ook al beweren ze zelf stellig van wel. Kijk hier mee uit.

[Bron: melkbusschieten.nl]