Carbidschieten in de gemeente Losser

Carbidschieten is toegestaan zowel binnen de bebouwde kom als daarbuiten, maar alleen tussen 31 december 10.00 uur en 1 januari 02.00 uur. Uiteraard dien je je daarbij wel aan een aantal regels te houden. Zowel binnen als buiten de bebouwde kom geldt: hou het veilig en gezellig en zorg er voor dat je geen gevaar, schade of hinder veroorzaakt voor mens, dier en omgeving.
Binnen de bebouwde kom:

 • Alleen bussen met een maximale inhoud van één liter zijn toegestaan

Buiten de bebouwde kom:

 • Alleen melkbussen of bussen met een maximale inhoud van 30 liter zijn toegestaan
 • Maximaal zes bussen binnen een straal van 100 meter

De schietplaats ligt ten minste op:

 • 50 meter van openbare paden en/of wegen
 • 75 meter van woonbebouwing
 • 150 meter van zorginstellingen
 • 150 meter van boerderijen, stallen en/of dierenverblijven
 • Het schietveld moet minimaal van 75 meter zijn zonder openbare paden en/of wegen
 • Zorg voor een afgezet schietveld vrij van publiek
 • Schietrichting: van gebouwen af
 • Zorg voor goede verlichting op het schietterrein
 • Er is minimaal één volwassen toezichthouder op het schietterrein
 • De toezichthouder is herkenbaar door het dragen van een oranjekleurig hesje
 • De toezichthouder is alcohol- en drugsvrij

Zie ook de APV van de gemeente Losser